Zderzak Łągiewki - nowa era bezpieczeństwa

WYNALAZKI

Na przestrzeni ponad 40 lat działalności badawczo wynalazczej Lucjana Łągiewki, powstała koncepcja dynamicznej absorpcji energii kinetycznej, a następnie na jej podstawie wiele metod realizacji zaobserwowanego zjawiska oraz kilkadziesiąt wynalazków wykorzystujących technologię dynamiczną absorpcją energii kinetycznej. Jednak należy jednoznacznie wyjaśnić, iż nie jest to koniec procesu wynalazczo – badawczego lecz dopiero jego początek, gdyż właśnie w tej chwili otworzyła się szansa na prawdziwy przełom i setki nowych wynalazków opartych na odkryciach Lucjana Łągiewka (takich jak np. Zderzak Łągiewki - EPAR).

Z uwagi na ogromny potencjał technologii dynamicznej absorpcji energii kinetycznej w zakresie implementacji docelowych zastosowań, przeprowadzona została analiza wyboru projektów kluczowych. W jej wyniku określono ponad 50 podstawowych zastosowań układów absorpcji energii kinetycznej. Przy wyborze kierunków rozwoju technologii kierowano się kilkoma czynnikami z których najważniejszymi są:

 

- poprawa parametrów bezpieczeństwa ,

- zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzeń,

- zwiększenie parametrów użytkowych

- redukcja kosztów napraw zniszczeń,

- zwiększenie bezpieczeństwa produkcji ,

- potencjał zastosowania w branży docelowej,

- rentowność docelowej komercjalizacji,


Poniżej prezentujemy pierwsze 50 rozwiązań celowych (część z opisem)

Bufor Kolejowy
Akumulacyjny Mechaniczny Przetwornik Energii

Mechanizm zabezpieczający pojazdy kolejowe przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi wynikłymi w czasie użytkowania taboru kolejowego. Zasada działania układu opiera się na procesie absorpcji, przetwarzania i dyssypacji energii kinetycznej w procesach ciągłych. Zasadniczym zastosowaniem mechanizmu jest bufor kolejowy mogący w sposób ciągły dwukierunkowy łagodzić skutki wzajemnych oddziaływań części składowych taboru kolejowego poprzez absorpcję energii kinetycznej związanej ze zmianami prędkości poszczególnych elementów względem siebie.

Obudowy Górnicze
Mechaniczny Transformator Energetyczny

System pneumatyczno – mechanicznych pochłaniaczy energetycznych chroniących górników oraz układy obudów górniczych przed uszkodzeniami w wyniku tąpnięć. Zasadniczym elementem systemu zabezpieczającego obudowy jest mechaniczno-pneumatyczny mechanizm transformujący potężne siły tąpnięcia w energie kinetyczną układów odbierających. Gdzie początkowe oddziaływania siłowe oraz przepływy energii łagodzone są przez pośredniczące układy pneumatyczne.

Zderzak Samochodowy
Mechaniczny Przetwornik Energii Kinetycznej

Sposób kierowania energią kinetyczną oraz wyprowadzania jej z układu lub akumulacji w wirnikowych absorberach energetycznych. Urządzenia i podzespoły podnoszące poziom bezpieczeństwa podróżnych pojazdów mechanicznych, szczególnie w przypadku kolizji drogowych. Elementarną funkcją użytkową urządzeń z tej grupy jest zapewnienie pasażerom ochrony przed skutkami kolizji drogowych z przeszkodami bądź innymi użytkownikami.

Windy I Transport Pionowy
Aktywny Dynamiczny Amortyzator

Rozwiązanie mieszane, łączące systemy cieczowo-gazowe oraz układy mechaniczne. W zależności od zastosowania mogące stanowić element bezpieczeństwa w windach osobowych, lub system amortyzacji przez absorpcję energii kinetycznej obiektów przenoszonych układami suwnic, dźwigów itd. szczególnie w kontekście rozładunków towarów i przenoszenia ładunków specjalnych wrażliwych na wstrząsy.

Bariera Drogowa
Mechaniczny Układ Absorbująco Rozpraszający

Układ zabezpieczający pojazdy oraz użytkowników dróg przed efektami uderzeń w przeszkody stacjonarne oraz zapobiegający przypadkowemu opuszczeniu przez pojazd wyznaczonego obrębu drogi. Podstawą funkcjonowania mechanizmu jest system przenoszący oddziaływania energetyczne z kierunku początkowego zderzenia na kierunek prostopadły z jednoczesnymi oddziaływaniami siłowymi skierowanymi wzdłuż podstawy bariery.

Zabezpieczenia Dokowo Portowe
Pneumatyczno Mechaniczny Absorber Kinetyczny

Zespół autonomicznych urządzeń dokujących, chroniących kadłuby okrętów przed uszkodzeniami w trakcie dokowania oraz związanego zwiększenia przepustowości portów dzięki przyśpieszeniu procedur.

Zabezpieczenia Lotnicze
Konwerter Energii Kinetycznej

Układy przejmujące energię zetknięcia się podwozia samolotu z podłożem na którym ląduje. Działanie układu polega na zamianie energii na pracę rotacyjnych konwerterów energii kinetycznej. Zastosowanie układu powoduje zmniejszenie naprężeń i zużycia się elementów podwozia, a także wpływa pozytywnie na stabilność, bezpieczeństwo i komfort momentu lądowania.

Zabezpieczenia Sejsmiczne
Wielko Masowy Absorber Energetyczny

System wielko masowych absorberów energii kinetycznej połączonych w układy o wysokiej bezwładności. Podstawą działania systemu jest absorbowanie energii kinetycznej poruszającego się gruntu w celu odizolowania fundamentów budynku od wstrząsów sejsmicznych. Proces realizowany jest w oparciu o połączenie procesu absorpcji energii kinetycznej z olbrzymimi momentami bezwładności przy relatywnie małej masie układów zabezpieczających. Dzięki zastosowaniu systemu w miejsce standardowych rozwiązań pneumatyczno amortyzujących, możliwe jest utrzymanie przez pewien czas stałej pozycji obiektu poprzez akumulację energii oddziaływań sejsmicznych.

Przemysł Ciężki
Wirnikowy Absorber Mechaniczny

Wielofunkcyjny układ absorbujący energię kinetyczną powstającą w trakcie pracy wielkoskalowych maszyn przemysłowych oraz ciągów technologicznych. Zastosowanie rozwiązania jest bardzo szerokie, począwszy od awaryjnych zatrzymań ciągów produkcyjnych i technologicznych aż do zabezpieczania infrastruktury produkcyjnej przed uszkodzeniem w wyniku uderzeń produkowanych elementów i przyjmowanych substratów. Zakres pracy urządzenia jest bardzo duży i zależy od dobranych parametrów konstrukcyjnych. Istotną cechą rozwiązania jest jego niezawodność wynikająca z prostoty konstrukcji i dużej tolerancji na czynniki zewnętrzne. Skutkuje to niestety zmniejszeniem o połowę zdolności absorpcji energii kinetycznej.

Systemy Cumownicze
Rotacyjny Układ Przetworników Energetycznych

System połączonych układów o wysokiej czułości i maksymalnym stopniu absorpcji energii kinetycznej. Charakteryzuje się zdolnością do procesu sekwencyjnego i możliwością przejęcia niemal całej energii kinetycznej obiektu w warunkach specjalnych. Dzięki etapowemu przejmowaniu energii kinetycznej nie dochodzi do sytuacji przesycenia układu i możliwe jest niemal idealne zaabsorbowanie energii kinetycznej obiektu.

PODZIAŁ BRANŻOWY NAJWAŻNIEJSZYCH WYNALAZKÓW CELOWYCH.

Pojazdy, maszyny rolnicze
- Dynamiczna amortyzacja foteli pojazdów i maszyn
- Dynamiczny układ amortyzacji kabin pojazdów
- Dynamiczny system zabezpieczenia foteli
- Dynamiczna amortyzacja silników spalinowych
- Dynamiczny układ amortyzacji kół samochodów i motocykli
- Dynamiczny układ holowniczy
- Dynamiczny napinacz pasów bezpieczeństwa
- Dynamiczny tylne i boczne zabezpieczenie pojazdów
- Dynamiczny amortyzator rowerowy
- Dynamiczny układ hamowania pojazdów

Kolejnictwo, transport linowy
- Dynamiczny układ pochłaniania drgań kół wagonów kolejowych
- Dynamiczny kozioł kolejowy
- Dynamiczny układ hamowania w transporcie linowym
- Dynamiczny bufor wagonów kolejowych

Energetyka
- Dynamiczny akumulator kinetyczny
- Dynamiczny układ generatorów w elektrowniach falowo-pływowych
- Dynamiczny mechaniczny transformator energetyczny
- Dynamiczny kinetyczno-energetyczny dystrybutor siły
- Dynamiczny energetyczny generator sił pozornych

TSL
- Dynamiczne zabezpieczenie podtorza suwnic
- Dynamiczny stabilizator transportu ładunków wrażliwych i specjalnych
- Dynamiczny amortyzacja kontenerów
- Dynamiczna amortyzacja platform szybkiego załadunku

Przemysł maszynowy
- Dynamiczny układ tłumiąco-absorbujący w przemyśle produkcyjnym
- Dynamiczny bufor zatrzymania windy
- Dynamiczne zabezpieczenie daszków pojazdów górniczych
- Dynamiczne zabezpieczenie górniczych obudów chodnikowych
- Dynamiczna amortyzacja systemów maszyn wirowych
- Dynamiczny zabezpieczenie zmechanizowanej obudowy górniczej

Przemysł lotniczy i kosmiczny
- Dynamiczny układ amortyzacji podwozia samolotu
- Dynamiczny układ amortyzacji podwozia śmigłowca
- Dynamiczny układ amortyzująco-zasilający lądowników
- Dynamiczny układ cumowniczy
- Dynamiczny amortyzator członów rakiety
- Dynamiczny układ dokowania orbitalnego

Infrastruktura, budownictwo
- Dynamiczny układ izolacji sejsmicznej budynków
- Dynamiczny ekran ochrony osuwisk
- Dynamiczne zabezpieczenie prac wysokościowych
- Dynamiczne zabezpieczenie podpór i wsporników
- Dynamiczna amortyzacja platform morskich
- Dynamiczny układ detekcji zderzenia
- Dynamiczna bariera drogowa
- Dynamiczny układ zabezpieczeń portowych

Przemysł zbrojeniowy
- Dynamiczny stabilizator broni strzeleckiej
- Dynamiczny oporopowrotnik do dział i armat
- Dynamiczny pancerz kinetyczny

Poniżej prezentujemy dwie wybrane broszury naszych produktów celowych (wynalazków) jako przykłady możliwych implementacji branżowych:

- Dynamiczne odbojnice portowe.pdf

- Dynamiczne bariery drogowo-mostowe.pdf

Lucjan Łągiewka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym serwisem informacyjnym o wynalazku pn. Zderzak Łągiewki. Strona ta jest jedyną oficjalną witryną zawierającą informacje rzetelne i autoryzowane przez Lucjana Łągiewka dotyczące wynalazku znanego jako „Zderzak Łągiewki. Nadto Zderzak Łągiewki jest jedynie jednym z kilkudziesięciu wynalazków, których autorem jest Lucjan Łągiewka.

Lucjan Łągiewka poza powszechnie znanym wynalazkiem pn. Zderzak Łągiewki to także twórca technologii absorpcji energii kinetycznej (znanej również jako EPAR), oraz wielu innych rozwiązań opartych na jej podstawie (takich jak Zderzak Łągiewki i inne).